Stěhování strojů Zlín

/

Ve Zlíně a Zlínském kraji má strojírenská výroba dlouholetou tradici. Vybavení výrobních linek vyžaduje také občasný přesun pomocí speciální techniky.

Jak se stěhují stroje a jiná těžká břemena ve Zlíně

Přestěhovat drobnosti z bytu na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně, zabalené v kartonové krabici, zvládne kde kdo, a v mnoha případech si také lidé vypomáhají sami přívěsnými vozíky nebo transportními dodávkami, ale existují situace, kdy jde svépomocná akce stranou, a musí nastoupit tým odborníků, specializovaný pracovní postup a technické prostředky.

Jde např. o přestěhování velmi těžkých a velkých věcí, jako jsou některé hudební nástroje, trezorové skříně a sejfy, nerozebíratelný starožitný nábytek atp. To ale není vše, tento obor lidské činnosti, a to poměrně velmi často poptávaný, se vztahuje i na přemísťování různých strojů, mechanismů a součástek, jejichž rozměry a hmotnost vyžadují jiné postupy, než zdvihání a přenášení na krátké vzdálenosti silou lidských paží. 

Zároveň s tím je součástí tohoto procesu odborná teoretická příprava – vypracování pracovního harmonogramu, odpojení strojů a zařízení od dodávky energií, případná demontáž a opětovná montáž některých částí a přípravné práce pro usazení strojů na novém působišti.

S jakou technikou můžete počítat

V průběhu práce při stěhování strojů Zlín jsou pro břemena o hmotnosti do 2,5 tuny k dispozici malé manipulační vozíky, pro vyšší hmotnosti nákladu pak slouží vysokozdvižné vozíky s maximální nosností 12 tun. Některé vozíky se uplatní hlavně v uzavřených prostorách, jiné (s dieselovým pohonem), mohou pracovat i za nepříznivých povětrnostních podmínek mimo budovu.

Pro nakládání strojů, součástek a mechanismů je dalším opěrným pilířem mobilní jeřáb (autojeřáb). Jsou to vícenápravová vozidla s obrovskými operativními možnostmi. Některé mohou přemístit náklad pomocí pohyblivého ramene na vzdálenost cca 60 metrů, a o maximální hmotnosti až do 100 tun.

Tam, kde se nemohou mobilní jeřáby uplatnit, nastupuje „těžká parta“ tzv. Lift Systémů“. Je to obdoba pohyblivých portálových jeřábů, s nimiž je náklad zdvihán zavěšený ve svislé poloze. Takto se přepravují v rámci výrobní haly např. obří hydraulické lisy. 

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci i vám!