Stěhování strojů Ostrava

/

Ostravsko a Karvinsko patří k rozvinutým průmyslovým oblastem. Právě zde se nejvíce uplatní i logistika – stěhování strojů a zařízení pro výrobní sféru.

Stěhování těžkých břemen na Ostravsku a Karvinsku

Co vše se dá přestěhovat

Výraz „stěhování“ je pro mnohé z nás vysloveně noční můrou – při představě, že se do toho musíme pustit sami. Pro stěhovací firmy je to však „denní chléb“. Tato náročná a zodpovědná práce se ovšem netýká jen vybavení domácností, ale zahrnuje také stroje a zařízení o vysokých hmotnostech a velikostech.

Takové specialisty můžete na Ostravsku a Karvinsku požádat o přemístění vybavení strojového parku do hmotnosti 100 tun, a to jak v rámci např. výrobní haly, nebo při přesunu na jiné vzdálené stanoviště. Není tedy problém přestěhovat parní turbínu, výkonný generátor, a dokonce i jaderný reaktor.

Strojírenské provozy – velmi často se stěhování strojů Ostrava vztahuje na strojírenskou výrobu. Česká republika je zemí s dlouholetou tradicí v tomto oboru, mnoho našich špičkových odborníků pracuje i pro zahraniční firmy, z Česka také pochází řada vynálezů a patentů. Strojírenství je také odvětví velmi širokého rozpětí, které neustále musí jít „s dobou“ a podléhá velmi překotnému technickému rozvoji. Do celé problematiky promlouvají i robotické systémy a zcela automatické výrobní, třídící a montážní linky, a to vše vyžaduje velmi pečlivou přípravu rozmístění strojů a zařízení v prostoru kryté haly.

Logistika – přeprava, přemístění a umístění toho všeho je náročný úkol, není to zkrátka jen něco uchopit a někam odnést. Využívá sek tomu  speciální techniky a pracovních postupů – mobilních jeřábů Liebherr o nosnosti do 100 tun, s výsuvnými rameny o maximální délce 62 metrů, zdvižných Lift Systémů pro velmi těžká břemena, spolehlivých velkoobjemových kamionů s návěsem s maximální zátěží nákladu 24 tun a manipulačních a vysokozdvižných vozíků, které mohou pracovat i mimo zastřešené objekty.

Tepelná čerpadla, vzduchotechnika – k těmto zařízením nelze přistupovat s hrubou silou, musí se demontovat, případně vyčistit a opětovně sestavit tak, aby byl systém opět plně funkční a spolehlivý. Se stěhováním vzduchotechniky bývá spojeno úskalí případného výskytu plísní a nečistot, ty je zapotřebí včas zlikvidovat. Proces demontáže celého komplexu je zároveň výbornou příležitostí ke komplexní revizi a čištění celého zařízení.

 

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci i vám!