Stěhování strojů Liberec

/

Přestěhovat výrobní provoz, všechny stroje a zařízení, vyžaduje speciální technické prostředky a také profesní kvalifikaci a potřebné znalosti a zkušenosti.

Stěhování velmi těžkých a rozměrných břemen a strojů v Liberci a okolí

Přestěhovat věci v krabicích a malé domácí spotřebiče je relativně snadné a zvládnete to i sami, ovšem to není vše, co se někam přenáší, převáží a přemísťuje. Kromě předmětů vybavení domácností o větších rozměrech a hmotnosti jsou tu také výrobní provozy a technická zařízení různých podpůrných systémů, které naše společnost využívá pro výrobu a distribuci energie, pitné vody, pro zajištění technických služeb měst a obcí, zemědělství a lesní hospodářství, hutnictví kovů, odpadové hospodářství atd. Patří sem i výrobní provozy, montážní linky, logistika a podpůrné systémy pro vývoj, výrobu, zpracování a distribuci výrobků mnoha odvětví lidské činnosti.

Stěhování strojů Liberec, v Jablonci nad Nisou a v dalších městech regionu Jizerských hor může budit dojem, že jde o tzv. silnou partu chlapů, co by mohli skály lámat. Možná vás ale překvapí, že tu jde především o důvtip, volbu nasazení správné techniky a hlavně přesného a vhodného postupu. Velmi těžká břemena, jako jsou stroje, přípravky, pomůcky v oborech hutnictví, strojírenství, výroby a distribuce energií, stavebnictví, či dopravy se přemísťují pomocí speciálních technických prostředků, kde lidské paže nehrají až tak zásadní roli, resp. v některých případech ano, ale rozhodně to neplatí vždy a všude.

Rozhodující je příprava

Ačkoli se může zdát, že největší podíl práce zastanou technické prostředky, konkrétně manipulační a vysokozdvižné vozíky, mobilní jeřáby a speciální zdvižné systémy (Lift Systém), s nimiž lze pohybovat předměty o hmotnosti do 100 tun, nejdůležitější fází je vypracování projektové dokumentace.

Příprava zkrátka o úspěchu rozhoduje, je třeba navrhnout vhodnou trasu, správný postup práce, nasazení techniky. Součástí procesu je i odpojení strojů od energií (přívodu elektřiny, kapalin a provozních plynů), vybudování pomocných, např. svařovaných konstrukcí, příprava terénu pro usazení na novém místě atd.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci i vám!