Stěhování strojů Olomouc

/

Průmyslová výroba na Olomoucku vyžaduje i občasné zásahy stěhovací techniky. Přemístění strojů a zařízení realizují specializované firmy s potřebným vybavením.

Stěhování zařízení a strojů Olomouc

Mnoho stěhovacích firem se chlubí svými recenzemi a popisem činnosti, která zahrnuje i přemístění velmi těžkých břemen. Nejčastěji jde o součásti vybavení domácností, jako jsou velkoobjemové skříňové trezory, hudební nástroje a velký starožitný nábytek. Stěhováci si ovšem musí poradit i se zakázkami, kdy se přemísťuje na nové působiště i depozitář vybavení hradů a zámků, muzejní exponáty včetně těch nejtěžších, jako jsou dopravní prostředky a stroje.

Existují ovšem i specializované firmy, které si zakládají na svých dovednostech a dobrých recenzích při stěhování strojů a zařízení, jejichž hmotnost jde do desítek tun. Na takovou zakázku stěhování stojů Olomouc je třeba mít k dispozici nejen potřebné vybavení, jako jsou manipulační a vysokozdvižné vozíky, mobilní vícenápravové jeřáby, speciální zdvižné systémy (Lift Systém), ale i pracovní postupy ověřené zkušenostmi a letitou praxí.

Co vše se dá přestěhovat

Výrobní a montážní linky – strojírenské a hutnické provozy pro zpracování kovů a výrobu pro automobilový, letecký a spotřební průmysl jsou asi nejčastěji poptávané zakázky úzce specializovaných stěhovacích firem.

Zařízení pro provoz vodních, větrných, tepelných a jaderných elektráren – turbíny, generátory, elektromotory, lopatková kola, fotovoltaické panely, tělesa pro instalaci strojních a obslužných mechanismů, těžební stroje – to vše vyžaduje pečlivě naložit, zabezpečit, převézt a vyložit na své místo. Logistika může být v tomto směru stejně náročná, jako samotná výstavba, jde o úzce specializovanou práci a ne každý se jí může zhostit.

Klimatizace – spolu s vybavením výrobních a provozních zařízení se zpravidla stěhuje i vzduchotechnika. Jde o složitý a zdlouhavý proces, kdy je nutné nejprve vytvořit projektovou dokumentaci a přesný postup prací a následně provést demontáž a opětovné sestavení kompletní konstrukce na novém místě a její zprovoznění.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci i vám!