Stěhování strojů Brno

/

Brno je druhé největší město v republice s rozvinutým průmyslem. Ten vyžaduje i pokrytí v oblasti logistiky, zvláště pak přemísťování strojů a zařízení.

Přestěhování strojního parku a výrobní linky v Brně

Stěhovací služby mají dnes zelenou, roste po nich poptávka obrovským způsobem a souvisí to nejen s trhem s nemovitostmi, ale také s výrobní sférou. Ta se opírá o mnohaletou tradici strojírenské výroby a odvětví hutnictví železa, která již v předválečném Československu byla na předních pozicích v evropském žebříčku. Součástí výroby jsou pochopitelně stroje, jejichž hmotnost se počítá na desítky tisíc kilogramů.

Stěhování strojů Brno a okolí, které zahrnuje břemena o hmotnosti přesahující několik tun, by se dalo přirovnat k šachové partii. Musíte uvažovat několik tahů dopředu, být na ně připraveni včetně různých alternativ a neočekávaných situací a mít k dispozici alespoň přibližný časový harmonogram prací.

Základem úspěchu je plán, rozvaha a postup podle jednotlivých bodů. Nejprve se musí zvážit, jaká technika bude zapotřebí s ohledem na rozměry a hmotnost předmětů. Využívá se k tomu kamionů s návěsy do celkové tonáže 24 tun, zdvihací systémy (Lift Systém), mobilní jeřáby o nosnosti do 100 tun a vysokozdvižné a manipulační vozíky. Všechna zařízení se musí nejprve odpojit od všech podpůrných systémů – elektrické energie, dodávky kapalin (vody, oleje, emulzí atp.) a zemního plynu. Vše se provádí s ohledem na bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k poškození majetku a ohrožení zdraví osob.

Stroje a zařízení se po naložení zabezpečují proti náhodnému pohybu a přepravují na místo určení vždy podle aktuální situace. Každý postup prací je jedinečný a vyžaduje přesné vyvážení břemene s ohledem na umístění jeho těžiště. Zároveň je nutné provádět zabezpečovací práce ukotvením pomocí tzv. záchytné vany. Na novém působišti musí být připraveno podloží – musí mít požadovanou nosnost a mít k dispozici opět přípojky zdrojů energie. Někdy je nutné dohodnout další přípravné práce, jako je svařování ocelových podpůrných konstrukcí, vytvoření dočasné stěhovací rampy, vyrovnání podlahy do roviny a její zpevnění, přivedení elektroinstalačních rozvodů na potřebné místo atd.

Rozsah těchto prací je poměrně velký a vyžaduje kromě potřebných prostředků i zkušenosti a ty bývají obvykle ze všeho nejcennější.

 

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci i vám!