Postupy při stěhování strojů

/

Jedním z nejobtížnějších typů stěhování je stěhování strojů, které vyžaduje speciální postupy a perfektně vyškolené stěhovací techniky. Stroje jsou nejen velice drahé, ale často na nich stojí celý váš byznys, jakékoli poškození by pro firmu mohlo znamenat obrovské následky a vysoké finanční ztráty.

Jaké jsou postupy při stěhování strojů?

Většinu strojů nelze jen tak jednoduše popadnout a odnést. Před samotným započetím stěhování je většinou potřeba stroje odpojit od elektrických a hydraulických systémů, zaaretovat a velice pečlivě zabalit, aby během stěhování nešly žádné úhony. Pochopitelně je také potřeba nachystat místo pro uložení stroje v cílové destinaci.

V závislosti na typu a velikosti stěhovaného stroje zahrnují postupy při stěhování strojů i demontáž různých částí zařízení a jejich následná kompletace na místě určení. Stroje vyžadují během stěhování speciální ochranu proti otřesům, vlhkem, prachem a ostatními nečistotami.

Jak stěhovat stroje, když nemáme dost místa

Provozovny, kde se nacházejí stroje, které chceme přestěhovat, se často vyznačují stísněnými prostorami. Je proto často nutné použít speciální zvedací a manipulační techniku, která je schopna operovat i na místech, kde není dostatek místa. Velmi často se totiž stane, že z nějakého důvodu zkrátka nemůžete použít jeřáb. V takovém případě zahrnují postupy při stěhování strojů i speciální na míru vyrobené konstrukce s nosnými body pro zdvih, které umožní manipulovat i s velmi těžkými předměty.

Co se strojem v cílové destinaci

Jakmile stroj dorazí na místo určení, je třeba jej připojit opět ke všem potřebným zdrojům, pečlivě jej ukotvit a provést kalibraci. Předtím je však často nutno provést zaměření stroje pomocí laserového a mechanického měření. Promyšlené a v praxi vyzkoušené postupy při stěhování strojů vám umožní přestěhovat vaše zařízení kamkoli chcete.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci i vám!