Stěhování technologií

Se stěhováním firem a velkých podniků souvisí i stěhování technologií. Málokterý podnik se dnes obejde bez montážních a výrobních linek. Při stěhování podniku je to pak jedna z nejnáročnějších záležitostí. Je potřeba postupovat krok po kroku a velmi pečlivě.

Jak takové stěhování technologií probíhá?

V první řadě je nutné obhlédnout a zdokumentovat veškeré vybavení. Promyslet celý proces stěhování a zajistit balící a fixační materiály. To všechno máme samozřejmě na starosti my. Následuje mravenčí práce, která zahrnuje zálohování programů, odpojení od inženýrských sítí, demontáž linek a jejich rozložení na díly, které lze snadněji přepravovat.

Poté se jednotlivé části vystěhují z objektu, a po ukotvení a zabezpečení před přepravou se převezou do určeného cíle. Následuje stěhování do nových prostor a opětovné smontování výrobních linek podle předem určených plánů. Linky je pak potřeba ukotvit do podlahy a pečlivě vyvážit. Následuje opětovné připojení k energiím.

Po těchto úkonech je ještě potřeba provést zkušební provoz, abychom zjistili, zda všechno funguje tak, jak má. Pokud je potřeba učinit před spuštěním chodu revizní prohlídky a zkoušky a vystavit revizní správy, i to v rámci naší služby zajistíme. Stačí se na tom předem dohodnout.