Přestěhování implantoru pro Ústav jaderné fyziky AV ČR

/

Naše pracoviště Laboratoř Tandetronu ÚJF AV ČR potřebovalo zrealizovat transport vědeckého zařízení z Drážďan do Řeže u Prahy. Zařízení bylo třeba přesunout v co nejkompletnějším stavu, jen minimálně demontované. Byl to velmi obtížný úkol z několika důvodů.

Zařízení se sestává z několika až 4 tunových bloků, s rozměry 3×4 metry, které obsahují elektroniku, velmi těžké několikatunové magnety. Díly jsou tak silně nevyvážené a obsahují řadu vnitřních částí, které jsme nechtěli demontovat. Součástí byly i transformátorové věže o váze 2 tun a základnou méně než 1m2, které bylo možno stěhovat pouze ve vertikální poloze.

Všechny části bylo třeba velmi pečlivě naložit, zamezit nárazům a současně je umístit do haly umístěné v těsném údolí v ÚJF AVČR s minimálním manévrovacím prostorem a malým montážním otvorem, kde v některých případech byla rezerva pouze 10 cm.

Machinerymovers nás již od počátku zaujali svou kompetentností a profesionalitou. Poskytli nám perfektní servis, asistenci a spolupráci při demontáži a přípravě zařízení a následně provedli transport přesně na místa, která jsme označili, a tím nám velmi usnadnili následnou montáž a oživení zařízení.

Byli jsme s jejich prací opravdu velmi spokojeni, protože žádný problém pro ně nebyl neřešitelný, se vším si poradili. O velmi jemném zacházení s přístrojem při transportu svědčí fakt, že malá olověná krabička, která volně zůstala ležet na jedné části zařízení přicestovala zcela bez změny polohy až na místo určení v naší přístrojové hale😊

Optimistický, flexibilní, přesný a profesionální přístup týmu z Machinerymovers nás přesvědčil, že firmu pro sofistikované stěhování strojů a zařízení můžeme jen doporučit.

Tým LT AV ČR

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci i vám!