Návod na montáž paletových regálů

/

Pro vše co vyžaduje instalaci, je správná montáž základním bodem, který musíte dodržovat, aby Vám produkt posloužil přesně, tak jak má. U průmyslových regálů to platí dvojnásob. Pokud není paletový regál správně nainstalován, hrozí pro pracovníky ve skladu potenciální nebezpečí. Proto vám doporučujeme, abyste vždy nechali montáž na profesionálech. Naše společnost Vám s tím ráda pomůže a montážní práce udělá za Vás.

Jsou ale případy, kdy potřebujete sestavit například pouze jeden paletový regál a firmu objednávat nechcete – proto si chcete sestavit regál sami. U paletových regálů, které nejsou příliš vysoké (méně než 3 metry), můžete montáž provést sami, protože k jejich sestavení nepotřebujete speciální zařízení. Pokud je regál vyšší než 3 metry, určitě doporučujeme, abyste objednali profesionální tým zaměřující se montáže průmyslových regálů s potřebným vybavením a zkušenostmi.

V tomto článku předpokládáme, že jste se rozhodli montáž provést na vlastní pěst a proto se Vám práci pokusíme trochu ulehčit. Přečtěte si níže uvedený návod krok za krokem. Přejeme Vám úspěšnou montáž, případně nás neváhejte kontaktovat 🙂

Před instalací musíte vědět / udělat

 • Podrobnosti o zboží, které bude uloženo v regálu, jakož i specifikace palet nebo jiných typů nosiče nákladu je velice důležitá. Například z hlediska nosnosti.
 • Rozvržení a konstrukce zařízení, aby bylo možné zajistit dostatečný manipulační prostor pro bezpečné nakládání a vykládání zboží pro zamýšlené použití.
 • Specifikace manipulačního zařízení, které bude použito, např. Typu paletových vozíků nebo vysokozdvižného vozíku,…
 • Specifikované požadavky na ochranu před kolizí a schopnost odolávat kolizím
 • Zkontrolujte celý seznam materiálů a ujistěte se, že máte všechny potřebné položky, ohlaste v případě, že naleznete poškozenou položku. Ujistěte se, že jsou všechny komponenty v dobrém stavu.

Poté, co znáte výše uvedené informace, můžete začít

Krok 1. Sestavte rám

Rám je obvykle rozebrán, aby se během přepravy ušetřily náklady na přepravu. Umístěte dva sloupky na zem vzájemně rovnoběžně, zkontrolujte, zda jsou otvory pro připevnění nožky sloupku na stejném konci na obou stranách.

 • Namontujte patku sloupku na sloupek a upevněte jej na místě pomocí šroubů a matic.
 • První vodorovné vyztužení je upevněno v 1. díře počítající od konce. 
 • Poté musí být ve druhém otvoru dole na protilehlém sloupku zajištěno stejné vodorovné vyztužení spolu s prvním diagonálním vyztužením.
 • Poté sestavte zbytek ztužení tak, aby se sestavily 2 sady rámů.

Krok 2

 • Zvedněte koncový rám pomocí vysokozdvižného vozíku.
 • Udržujte bezpečně polohu koncového rámu.
 • Nainstalujte dva paprsky ve výšce 9 ”od země.
 • Zajistěte pomocí bezpečnostních spon nebo maticemi a šrouby.

Krok 3:

 • Nainstalujte další koncový rám na protilehlé konce nosníků také 9 “od země a zajistěte pomocí bezpečnostních spon nebo matic a šroubů.
 • Nainstalujte další dva paprsky přibližně 60 “ výš nebo ve výšce, pokud je to v dosahu paže instalačního technika. Udržovat
 • K upevnění nosníků na koncových rámech použijte bezpečnostní svorky nebo matice a šrouby.

Krok 4:

 • Nainstalujte dvě další úrovně paprsku přibližně 60 “ výš nebo v požadované vzdálenosti.
 • Zajistěte vždy bezpečnostní klipy nebo matice a šrouby.
 • Umístěte pozici do konečné polohy
 • Vyrovnejte sloupky s podložkami při zachování tolerančních limitů pomocí následujícího vzorce:
 • Ukotvte oba koncové rámy k zemi (ujistěte se, že jsou v konečné poloze)
 • Jakmile je kotva nainstalována, neřežte její horní část, pokud není úplně zašroubována do cementu

Krok 5 :

 • Pokračujte v instalaci nejméně 4 paprsků na jednu šachtu nebo podle potřeby.
 • Zajistěte vždy bezpečnostní klipy nebo matice a šrouby. 

Krok 6:

Při instalaci dalších sekcí musí být rozpěrky upevněny mezi sloupky, aby byla zajištěna bezpečná a správná vzdálenost. Nezapomeňte řádně ukotvit všechny sloupky.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci i vám!