Zásady ochrany osobních údajů

Machinerymovers.cz je webová prezentace služeb pro stěhování (dále jen web). Majitelem a provozovatelem je společnost Machinery Movers s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu provozovatele a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro práci s osobními daty splňujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který zásadně ovlivnil práva a povinnosti těch, jimž osobní údaje patří, i těch, kteří s nimi pracují.K tomu, abychom Vám mohli odpovědět na poptávku z kontaktního formuláře, potřebujeme znát některé údaje (jméno, telefon, e-mail). Tím, že nám prostřednictvím kontaktního formuláře poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů.

Tyto údaje ukládáme do databáze. Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Vaše data budou kdykoliv na Vaši žádost opravena nebo vyřazena z databáze.

Na webu genius-web.cz využíváme soubory cookie k personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Další informace od Google.

Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

Obsah webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, není možné obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále šířit jinými kanály, s výjimkou tisku pro osobní potřebu a stručných citací či náhledů na sociálních sítích s uvedením zdroje. Souhlas s užitím obsahu musí být vždy písemný a lze o něj požádat e-mailem.